23H Phim

Thượng Đế Cũng Phải Cười 3 ( The Gods Must Be Crazy 3 )

Ngày phát hành ban đầu: 5 tháng 7, 1991 Đạo diễn: Trần Hội Nghị Loạt phim: Đến Thượng đế cũng phải cười Người thuyết minh: Châu Tinh Trì, Ngô Mạnh Đạt Các nhà sản xuất: Barry Wong, Hướng Hoa Cường, Jerry Weintraub

Tuổi Nổi Loạn ( Hormones ) – Tập 14 (Tập Cuối phần một)

Hormones the Series là sê-ri truyền hình tuổi teen Thái Lan được sản xuất bởi GTH và Nadao Bangkok, chiếu trên kênh GMM One với điểm bình chọn PG-13. Bộ phim kể về cuộc sống và các mối quan hệ của một nhóm học sinh trung học trong cuộc sống gia đình và phải đối […]

Tuổi Nổi Loạn ( Hormones ) – Tập 13

Hormones the Series là sê-ri truyền hình tuổi teen Thái Lan được sản xuất bởi GTH và Nadao Bangkok, chiếu trên kênh GMM One với điểm bình chọn PG-13. Bộ phim kể về cuộc sống và các mối quan hệ của một nhóm học sinh trung học trong cuộc sống gia đình và phải đối […]

Tuổi Nổi Loạn ( Hormones ) – Tập 12

Hormones the Series là sê-ri truyền hình tuổi teen Thái Lan được sản xuất bởi GTH và Nadao Bangkok, chiếu trên kênh GMM One với điểm bình chọn PG-13. Bộ phim kể về cuộc sống và các mối quan hệ của một nhóm học sinh trung học trong cuộc sống gia đình và phải đối […]

Tuổi Nổi Loạn ( Hormones ) – Tập 11

Hormones the Series là sê-ri truyền hình tuổi teen Thái Lan được sản xuất bởi GTH và Nadao Bangkok, chiếu trên kênh GMM One với điểm bình chọn PG-13. Bộ phim kể về cuộc sống và các mối quan hệ của một nhóm học sinh trung học trong cuộc sống gia đình và phải đối […]

Tuổi Nổi Loạn ( Hormones ) – Tập 10

Hormones the Series là sê-ri truyền hình tuổi teen Thái Lan được sản xuất bởi GTH và Nadao Bangkok, chiếu trên kênh GMM One với điểm bình chọn PG-13. Bộ phim kể về cuộc sống và các mối quan hệ của một nhóm học sinh trung học trong cuộc sống gia đình và phải đối […]

Tuổi Nổi Loạn ( Hormones ) – Tập 9

Hormones the Series là sê-ri truyền hình tuổi teen Thái Lan được sản xuất bởi GTH và Nadao Bangkok, chiếu trên kênh GMM One với điểm bình chọn PG-13. Bộ phim kể về cuộc sống và các mối quan hệ của một nhóm học sinh trung học trong cuộc sống gia đình và phải đối […]

Tuổi Nổi Loạn ( Hormones ) – Tập 8

Hormones the Series là sê-ri truyền hình tuổi teen Thái Lan được sản xuất bởi GTH và Nadao Bangkok, chiếu trên kênh GMM One với điểm bình chọn PG-13. Bộ phim kể về cuộc sống và các mối quan hệ của một nhóm học sinh trung học trong cuộc sống gia đình và phải đối […]

Tuổi Nổi Loạn ( Hormones ) – Tập 7

Hormones the Series là sê-ri truyền hình tuổi teen Thái Lan được sản xuất bởi GTH và Nadao Bangkok, chiếu trên kênh GMM One với điểm bình chọn PG-13. Bộ phim kể về cuộc sống và các mối quan hệ của một nhóm học sinh trung học trong cuộc sống gia đình và phải đối […]

Tuổi Nổi Loạn ( Hormones ) – Tập 6

Hormones the Series là sê-ri truyền hình tuổi teen Thái Lan được sản xuất bởi GTH và Nadao Bangkok, chiếu trên kênh GMM One với điểm bình chọn PG-13. Bộ phim kể về cuộc sống và các mối quan hệ của một nhóm học sinh trung học trong cuộc sống gia đình và phải đối […]

Tuổi Nổi Loạn ( Hormones ) – Tập 5

Hormones the Series là sê-ri truyền hình tuổi teen Thái Lan được sản xuất bởi GTH và Nadao Bangkok, chiếu trên kênh GMM One với điểm bình chọn PG-13. Bộ phim kể về cuộc sống và các mối quan hệ của một nhóm học sinh trung học trong cuộc sống gia đình và phải đối […]